zamknięcie spółki, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa,

Najczęstszym powodem chęci likwidacji Spółki jest nieopłacalność dalszego jej prowadzenia lub brak chęci wspólników do ponoszenia kosztów utrzymania Spółki. Proces likwidacji jest kosztowny i czasochłonny. Również proceduralnie jest to wymagający proces i wymaga dużego doświadczenia ze względu na ilość czynności do wykonania w trakcie likwidacji i bezpośrednio po jej zakończeniu. Często likwidacja spółki wiąże się z koniecznością poprowadzenia różnych postępowań i rozstrzygnięcia sporów, szczególnie gdy pojawią się niespodziewani wierzyciele po ogłoszonym wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Również może przysporzyć kłopotów określenie majątku Spółki, jego realna wycena oraz procedura upłynnienia majątku, szczególnie gdy istnieją rozbieżności pomiędzy stanem księgowym, a rzeczywistym. Przed likwidacją należy zakończyć wszelkie bieżące interesy, ściągnąć istniejące wierzytelności oraz spłacić wszystkie zobowiązania. Dużą przeszkodą w postępowaniu likwidacyjnym mogą stać się wierzytelności sporne, które muszą zostać wyjaśnione przed ukończeniem całego procesu. Nie należy zapominać, że likwidację przeprowadza powołany likwidator, który musi dochować szczególnej staranności podczas likwidacji aby nie narazić się na odpowiedzialność z art. 299 K.s.h..  


Odwiedź emmett.tutaj.ciki.me/4926/zamkniecie-spolki-kontrola-podatkowa.html

Ocena: Brak
Data: 11-01-2017, 00:37

Podobne do "zamknięcie spółki, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, " G:1 
Copyright © dlafirm.org